CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN
(08) 3291 5226
Công trình

Trụ sở cơ quan văn phòng thường trực phía nam - Học viện chính trị quốc gia

ĐỊA ĐIỂM : CAO THẮNG NỐI DÀI, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TPHCM

CHỦ ĐẦU TƯ: BQL DỰ ÁN XD TRỤ SỞ CƠ QUAN VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC PHÍA NAM