CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN
(08) 3291 5226
Công trình

Văn phòng Chi Cục QLCL và bảo vệ NLTS - Sở NN và PTNT- TPHCM

Trụ sở văn phòng chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.