CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN
(08) 3291 5226
Công trình

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE - SỐ 159 NAM KỲ KHỞI NGHĨA , PHƯỜNG 7 , QUẬN 3 . TPHCM

ĐỊA ĐIỂM :  159 NAM KỲ KHỞI NGHĨA , PHƯỜNG 7 , QUẬN 3 . TPHCM

CHỦ ĐẦU TƯ : TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MARIE CURIE