CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN
(08) 3291 5226
Công trình

Đội truyền tải điện Trà Vinh- Công ty Truyền tải Điện 4

ĐỊA ĐIỂM : KHÓM 3 THỊ TRẦN CHÂU THÀNH, HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TRÀ VINH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 4