CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN
(08) 3291 5226
Công trình

Kho thành phẩm -Công ty bảo vệ thực vật Sài Gòn

Xây dựng Kho thành phầm Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài gòn (36m x 78m)